Tussentijdse conferentie LIFE Eikenprocessierups

Het vijf jaar durende LIFE-project, met als voornaamste doel het gebruik van biociden bij de bestrijding van de eikenprocessierups drastisch te verminderen, is momenteel halfweg. Tijd om even stil te staan en met alle betrokkenen een stand van zaken op te maken.

Voor de tussentijdse conferentie nodigen we graag beleidsmakers, overheidsdiensten, natuurverenigingen en kennisinstellingen uit om kennis te maken met ons onderzoek, onze eerste resultaten en onze zoektocht naar hoe we het biocidengebruik verder kunnen afbouwen. Ook willen we met jullie in gesprek gaan, zodat we jullie vragen en noden in het tweede deel van het project kunnen integreren.

Mezen, kevers, sluipwespen en -vliegen spelen dan ook een centrale rol in dit LIFE-project, onder leiding van de provincie Antwerpen. Projectpartners in deze grensoverschrijdende samenwerking zijn het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de provincies Limburg (BE), Noord-Brabant (NL) en Gelderland (NL) en de gemeente Sittard-Geleen (NL).

Gedurende vijf jaar testen en evalueren we op grote schaal de werking van drie ecologische beheermethoden om te komen tot één of meerdere die op het terrein bruikbaar zijn. Daarnaast organiseren we talrijke demonstratiemomenten, workshops en opleidingen, steeds met als doel het gebruik van biociden bij het beheer van de eikenprocessierups zo veel mogelijk te verminderen. Op die manier willen we zowel beleidsmakers, lokale overheden als bestrijders overtuigen om actie te ondernemen en zoveel mogelijk over te stappen op ecologische beheermethoden.

De conferentie vindt plaats op donderdag 20 april 2023 vanaf 12:00 in de Stadbroekermolen in Sittard, Jacqueline Roufsweg 1, Sittard (NL).

Graag inschrijven (gratis) vóór 6 april 2023 via onderstaand formulier. Wie met de trein komt en geen vervoer tot de locatie heeft (het station ligt niet op loopafstand) kan dit aangeven.

Programma:
12:00-13:00 Ontvangst met lunch
13:00-13:10 Opening: wethouder Leon Geilen (Sittard-Geleen)
13:10-13:20 Doelstellingen LIFE-project Eikenprocessierups
13:20-14:00 Tussentijdse resultaten: wat hebben we de voorbije 2,5 jaar vastgesteld?
14:00-14:30 Gastspreker: Geert De Blust (UA/INBO)
14:30-14:50 Pauze
14:50-15:00 Van bestrijden naar beheren: Anne Leeflang en Liesje Heij (Noord-Brabant)
15:00-16:00 Uitwisseling ervaringen ambassadeurs en vragen uit het publiek
16:00-17:00 Afsluitende borrel

Inschrijving tussentijdse conferentie

  • Hidden

Praktische informatie


Vertel het verder!