Preventie


Preventiemaatregelen per doelgroep

Verschillende doelgroepen komen in contact met de rupsen en kunnen preventiemaatregelen nemen.

Beroepsmatig

Beroepsmatig hebben verschillende mensen met eikenprocessierupsen en hun brandharen te kampen. Bij de bestrijding worden gemeentelijke ambtenaren (groendienst), aannemers en brandweerlui blootgesteld aan de brandharen van de rups. Maar ook de onderhoudsdiensten voor wegen, laanbomen (eiken) en bermen zijn een risicogroep.

Gebruik geschikte persoonsbeschermingsmiddelen: rubberen handschoenen, laarzen, een overall die bij de onderarmen en enkels goed afsluit en een volgelaatsmasker. Een overzicht van de noodzakelijke beschermingsmiddelen, kan je hieronder downloaden:

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Preventie - Eikenprocessierups - witte pakken
Preventie – Eikenprocessierups – witte pakken

Algemene bevolking

Ook de algemene bevolking komt regelmatig in contact met eikenprocessierupsen. Zij gebruiken de wegen en lanen waarlangs geïnfecteerde eikenbomen staan of verblijven op plaatsen (bv. campings) waar veel eikenbomen staan. Tot deze groep behoren ook wandelaars, fietsers, sporters, spelende kinderen en andere recreanten. In de buurt van geïnfecteerde bomen, bedekken zij best zoveel mogelijk het lichaam.

De burger wordt geadviseerd om direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuiden zoveel mogelijk te vermijden. Ook voor wie niet-beroepsmatig eikenprocessierupsen bestrijdt, is het gebruik van goede beschermingsmiddelen een eerste vereiste. Een goed sluitende overall, een stofmasker en –bril, handschoenen en laarzen zijn onontbeerlijk om irritatie te voorkomen.

Jeugdbewegingen en kinderen

Een belangrijke groep zijn de jeugdbewegingen, die spelen en kamperen in weiden en bossen. Kinderen moeten opmerkzaam gemaakt worden voor de risico’s van contact met de eikenprocessierups. Bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen, kun je best zorgen voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en niet op de grond gaan zitten. 

Dieren

Verder is er ook een gevaar voor runderen die in de directe nabijheid van besmette bomen grazen of die met brandharen besmet maaisel gevoerd krijgen. Ook niet-aangelijnde honden, die spelenderwijze grote spinselnesten in hun bek nemen, kunnen een risico lopen.

Algemeen

Na aanraking van de rupsen of haren, kan je best niet krabben of wrijven, maar de huid of ogen snel goed wassen of spoelen met water. Meer informatie over de symptomen en mogelijke behandeling vind je op de website van het antigifcentrum.