LIFE-project Eikenprocessierups

Over het project

Hier lichten we kort de probleemstelling en de doelstellingen van het project toe. Ook kom je via een link meer te weten over de projectacties en de projectpartners.

Probleemstelling


De laatste jaren teisteren eikenprocessierupsen onze streken. Hun brandharen zorgen voor jeuk en soms ook last aan ogen en luchtwegen bij wie in de buurt komt. Naast directe gezondheidsschade, veroorzaken de rupsen ook indirecte overlast, zoals schade aan eikenbomen, ziekte bij huisdieren en vee en het moeten sluiten van campings, festivals, terrassen, fiets- en wandelpaden, enz. Eikenprocessierupsen hebben dus vaak ook een negatief effect op recreatie, toerisme en economische activiteiten.

Op plaatsen waar de overlast groot is, worden eikenprocessierupsen bestreden. Dit gebeurt momenteel hoofdzakelijk door middel van biociden (insecticiden) en het wegzuigen van de rupsen. Dit is erg arbeidsintensief en kost de gemeenten handenvol geld. Het gebruik van biociden is daarenboven schadelijk voor de biodiversiteit, en wordt door Europese wetgeving geregeld. Een duurzame, ecologische en betaalbare oplossing dringt zich dus op.

Doelstelling


De belangrijkste doelstelling van dit LIFE-project is om het gebruik van biociden (insecticiden) bij het beheer van eikenprocessierupsen drastisch te verminderen, door van ecologische beheermethoden de norm te maken en deze ecologische methoden in regionale en nationale wetgeving te verankeren. 

Om dit doel te bereiken, zal de werking van drie ecologische beheermethoden op grote schaal getest, geëvalueerd en gedemonstreerd worden, zowel in Vlaanderen als Nederland. Hierbij zullen er talrijke demonstratiemomenten en workshops op het terrein georganiseerd worden, naast opleidingen en infomomenten in elk van de betrokken provincies, en dit voor alle potentiële belanghebbenden (beleidsmakers, lokale besturen, groenarbeiders, bestrijders, brandweer, …). Het project zal ook duidelijke richtlijnen en een beslissingsboom met de beste technieken voorzien. Op die manier willen we zowel beleidsmakers, lokale overheden als bestrijders overtuigen om actie te ondernemen en zoveel mogelijk over te stappen op ecologische beheermethoden.

De ecologische beheermethoden die getest en gedemonstreerd zullen worden zijn:

  • Het aantrekken van mezen als natuurlijke predatoren.
  • Parasitaire sluipwespen en -vliegen aantrekken d.m.v. aangepast bermbeheer.
  • De inheemse kever ‘de grote poppenrover’ kweken en uitzetten.

Projectacties


Projectpartners


Eikenprocessierups op eikenblad - Thaumetopoea processionea
Eikenprocessierups op eikenblad – Thaumetopoea processionea