Socio-economische studie


Eikenprocessierupsen veroorzaken een hele reeks van hinderlijke effecten. Naast gezondheidseffecten, zoals jeuk en last aan ogen en luchtwegen, veroorzaken de rupsen ook indirecte overlast, waaronder schade aan eikenbomen, ziekte bij huisdieren en vee en het moeten sluiten van campings, festivals, terrassen, fiets- en wandelpaden, enz. Kortom, eikenprocessierupsen hebben een grote socio-economische impact.

Scroll down

Kosten-batenanalyse van de verschillende beheermethoden


Daarnaast gaan we onderzoeken wat de kostprijs is voor het toepassen van de verschillende beheermethoden. We brengen hierbij de kosten van materiaal, benodigdheden en werkuren in rekening en vergelijken de kostprijs van de verschillende ecologische beheermethoden onderling en ook met de huidige kostprijs voor het bestrijden aan de hand van biociden.

Indien de effectiviteit (= de afname van het aantal eikenprocessierupsen) verschilt tussen de methodes, zal dit in een kosten-batenanalyse in rekening gebracht worden.

We verwachten dat de ecologische methodes de arbeidskost significant gaan reduceren aangezien ze veel minder arbeidsintensief zijn.

Eikenprocessierups op eikenblad - Thaumetopoea processionea
Eikenprocessierups op eikenblad – Thaumetopoea processionea