Op het terrein (wegbermen)


Om te onderzoeken welk type van wegberm het meest aantrekkelijk is voor sluipwespen en –vliegen, vergelijken we in het project verschillende vormen van bermbeheer met elkaar, op proeflocaties zowel in Vlaanderen als Nederland. Concreet wordt voor elk type van bermbeheer bepaald hoeveel en welke soorten sluipwespen en -vliegen zich in de nesten van de eikenprocessierupsen bevinden en wat het effect daarvan is op de hoeveelheid eikenprocessierupsen.

Op de proeflocaties zorgen de projectpartners ervoor dat de wegbermen met geïnfecteerde eiken op verschillende manieren beheerd worden.

Scroll down
Ingezaaide berm
Ingezaaide berm