|

Eerste resultaten bevraging ambassadeurgemeentes

In juni en oktober legden we onze ambassadeurs een vragenlijst voor die o.a. peilde naar het gebruik van biociden, het curatief behandelen van de EPR en de inzet van ecologische beheermethodes. De eerste resultaten lees je hier.

Als onderdeel van onze socio-economische studie, werken we samen met 27 ambassadeurgemeentes uit provincies Antwerpen, Limburg (BE + NL), Gelderland en Noord-Brabant. In juni en oktober 2021, hebben we hen een vragenlijst voorgelegd, die o.a. peilde naar het preventief inzetten van biociden, het curatief verwijderen van EPR-nesten, het toepassen van ecologische beheermethodes, het sensibiliseren van de bevolking en ook naar de kostprijs van die verschillende methodes.

Enkele cijfers:

  • 85% van de ambassadeurs doet aan preventieve behandeling, terwijl 15% helemaal geen biociden (meer) gebruikt
  • Gemiddeld wordt per gemeente 21 kg Bacillus thuringiensis gebruikt, met een maximum van 51 kg. De jaarlijkse kostprijs voor preventieve behandeling varieert van 0 tot 75 000 €.
  • De toepassing van biociden verschilt sterk tussen de gemeenten. Terwijl sommige gemeenten alle geïnfecteerde eiken preventief bespuiten, spuiten anderen enkel in de bebouwde kom of net niet in de bebouwde kom, terwijl nog anderen helemaal geen biociden gebruiken.
  • Het curatief behandelen van bomen is per boom veel duurder dan preventieve behandeling, maar valt in totaal vaak goedkoper uit als enkel de écht hinderlijke bomen worden aangepakt (bv. bij speelpleinen, zitbanken, recreatiedomeinen, …).
  • Onze ambassadeurs zetten massaal in op een maaibeheer dat biodiversiteit stimuleert (minder vaak maaien, gefaseerd maaien, sinusmaaien, maaien met een ecokop), en ook vogelkastjes worden massaal opgehangen in de eiken.
  • Reeds 65% van onze ambassadeurs zet in op sensibilisering
  • Op termijn willen al onze ambassadeurs hun biocidengebruik verder terugdringen

Voor meer cijfers kunnen jullie hier terecht.

Het verslag van het overleg met de ambassadeurs (13-12-2021) lezen jullie hier.

Vertel het verder