Demonstratiemoment Noord-Brabant

Hoe kunnen de aanpak van eikenprocessierups en het verbeteren van het leefgebied van bijen elkaar versterken?

Op plaatsen waar de overlast van eikenprocessierupsen groot is, wordt ingezet op bestrijding. Deze bestrijding gebeurt nu vooral door inzet van biociden (insecticiden) en het wegzuigen van rupsen. Dit is een arbeidsintensieve taak en het kost veel geld. Het gebruik van biociden is daarbij schadelijk voor andere soorten en daarmee voor de biodiversiteit. Er wordt daarom gezocht naar duurzame, ecologisch vriendelijke en betaalbare oplossingen

De belangrijkste doelstelling van het LIFE-project Eikenprocessierups is van ecologische methoden de norm te maken en daarmee het gebruik van biociden bij het beheer van eikenprocessierupsen sterk te verminderen. Het doel is ook om deze ecologische methoden in regionale en nationale wetgeving te verankeren.

Tijdens de bijeenkomst op 7 september worden de kennis en ervaringen die in het LIFE-project zijn opgedaan gedeeld. Verder willen we doorpraten over de overlap in ecologische bestrijding en het versterken van leefgebied van bijen en andere bestuivers. Welke win-win is daar te vinden? En hoe kunnen we elkaars ervaringen blijven delen zodat we leren en sneller gefundeerde keuzes kunnen maken?

We gaan ook kijken op een locatie van het Life-project in Chaam.

Afspraak op 7 september 2023 in het Eetcafé Klein Amerika, Baarleseweg 62 Chaam, van 14.00 tot 16.00 met borrel (inloop 13.30 uur).

Aanmelden verplicht, via een mailtje naar aleeflang@brabant.nl

Anne Leeflang
LIFE-project Eikenprocessierups

Annemieke Doomen en Riny van Empel
Bijenlandschap West-Brabant

Praktische informatie


Vertel het verder!