Terreinbezoek

Jaarlijkse demonstratiemomenten

Elk jaar zullen er in alle deelnemende provincies demonstratiemomenten georganiseerd worden, waarbij we de werking van onze proeven zullen aantonen op proeflocaties mét en zonder natuurlijke vijanden.

In dit LIFE-project gaan we op grote schaal testen in welke mate natuurlijke vijanden (mezen, sluipwespen en -vliegen, grote poppenrover) de overlast veroorzaakt door eikenprocessierupsen kunnen verminderen. We vinden het heel belangrijk om die technieken ook op het terrein te laten zien en alle potentieel geïnteresseerden mee te nemen naar onze proeflocaties. Op het terrein zullen we de mensen meenemen naar zowel controle proeflocaties (waar we geen actie ondernemen) als naar proeflocaties waar we natuurlijke vijanden aantrekken (bv. door het plaatsen van nestkasten of door aangepast bermbeheer om sluipvliegen aan te trekken). Mensen zullen dan zelf het effect van de acties op het aantal en de grootte van de eikenprocessierupsnesten kunnen vaststellen. Op deze manier hopen we lokale besturen, beleidsmakers, bestrijders en anderen ervan te overtuigen dat eikenprocessierupsen ook zonder pesticiden voldoende onder controle gehouden kunnen worden.

Er zullen jaarlijks demonstratiemomenten georganiseerd worden in elk van de deelnemende provincies. Wordt u hiervan graag op de hoogte gehouden, schrijf u dan zeker in op onze nieuwsbrief! Hou ook zeker onze evenementenkalender in’t oog.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van demonstratiemomenten.

Vertel het verder