Maak kennis met Joost Bloemberg, onze nieuwe ecoloog

Joost Bloemberg start in januari als ecoloog in provincie Gelderland en zal vanaf dan als coördinator voor Gelderland meedraaien in het LIFE-project

Dag Joost, in januari start je bij de provincie Gelderland als ecoloog, wat zal je job juist inhouden?  

In januari ga ik aan de slag als coördinator van het provinciaal bermbeheer, maar ik zal ook andere projecten opvolgen zoals faunatunnels onder wegen om leefgebieden met elkaar te verbinden. Daarnaast zal ik ook het LIFE Eikenprocessierups-project voor Gelderland ter harte nemen.  

Had je van het LIFE project al gehoord?  

Heel eerlijk, ik had nog niet van LIFE Eikenprocessierups gehoord voordat ik solliciteerde. Het LIFE-project sprak me wel meteen aan. Ik ga me de komende jaren focussen op bermbeheer in Gelderland. In het verleden werden er vaak eikenbomen geplant om vervolgens het gras errond geregeld te maaien. Dat is het perfecte recept voor die rupsen om te kweken. Door een aangepast bermbeheer uit te voeren willen we sluipvliegen en sluipwespen aantrekken. Dit gaat volgens mij een beduidende impact hebben op de populatie. 

Als ik je CV doorneem, zie ik dat jouw specialisatie vooral rond waterbeheer is. Ik lees bijvoorbeeld dat je het afgelopen jaar natte natuur beheerde, je daarvoor werkte aan watersysteemanalyses voor de meting van oppervlaktewaterkwaliteit en je scriptie zelfs in het teken stond van koraal. Is je job bij de provincie een nieuwe richting?  

Het klopt dat mijn focus na mijn studies bij aquatische processen lag. Mijn interesseveld is wel altijd erg breed geweest. Oorspronkelijk wilde ik Bos en Natuur gaan studeren, maar op dat ogenblik leek daar voor mij minder toekomst in. Ik wilde me eerst en vooral scholen in een technische basis. Daarom studeerde ik aan de universiteit van Wageningen Bodem, Water en Atmosfeer. Dat is een technische studie met de nadruk op wiskunde en scheikundige processen. Van daaruit ging ik weer richting mijn passie voor natuur en richtte ik me op aquatische ecologie. Dankzij een paar goede contacten en mijn passie voor duiken, kreeg ik de kans om koraal te gaan onderzoeken in de Bahama’s. Op zo’n kans kon ik toen moeilijk nee op zeggen.  Ik onderzocht er onder meer de invloed van alkaliniteit op het koraalbestand.  

Je interesseveld ligt breed, maar blijft wel verband houden met natuur, waar is je passie voor natuur ontstaan?  

Als kind gingen we met het gezin vaak op vakantie in de natuur. We namen geregeld een boot en verbleven aan de oevers en trokken ook vaak naar de Belgische Ardennen. Daar leerde ik de liefde voor de natuur. Met mijn zussen trokken we erop uit, op zoek naar avontuur. We zochten mooie plekken en ontdekten merkwaardige planten en dieren. Op die leeftijd ben je snel verwonderd en die verwondering is gebleven.  

Later ben ik gaan duiken, die passie heeft me gebracht tot het onderzoeken van natuurlijke waterfenomenen.  

Wat verwacht je van je nieuwe job?  

Mijn focus zal liggen op bermbeheer. Daar kijk ik naar uit want het is een erg onderbelicht thema. We spreken over een enorm onbenutte oppervlakte die onder een goed beheer kan dienen als corridors tussen natuurgebieden. Een goed bermbeheer kan ook heel wat opleveren op vlak van biodiversiteit.  
Neem nu als voorbeeld Zuid-Limburg. Door het steile landschap werd er nooit een klassiek wegbermbeheer gehanteerd zoals in de rest van het land. Het verschil toont zich. De wildere bermen herbergen een grote biodiversiteit. Daar zie je nu zelfs orchideeën en andere bijzondere plant- en diersoorten. Zij kunnen zich goed verspreiden. In de rest van het land zien we hoofdzakelijk gras.  

Gelderland kent 1.700 hectare bermen die in het beheer zijn van de provincie. Daar kunnen we heel wat mee doen. Tel daarbij ook de snelwegen, die beheerd worden door de Rijkswaterstaat en je begrijpt het potentieel dat we voor ons hebben. De provincie Gelderland hanteert bijvoorbeeld een keurmerk met de Vlinderstichting waaraan we moeten voldoen. Ik zal er op toekijken dat die richtlijnen gehanteerd worden. Een adviesbureau monitort de biodiversiteit op die locaties zodat we kunnen bijsturen waar nodig.  

Ik ben erg benieuwd wat dit zal geven en hoe de eikenprocessierups een beperktere plaats zal innemen in deze nieuwe bermbiotopen.  

Gaat je achtergrond in waterbeheer een meerwaarde bieden bij het LIFE project, denk je?  

Als Ecoloog kijk je vooral naar de fysische en scheikundige processen die gebeuren in de leefomgeving. Het LIFE project heeft als doel om biocides met de helft te verminderen omdat die een invloed hebben op onder meer het visbestand van onze rivieren. Een tijdje geleden las ik bijvoorbeeld over de impact van de biocide Xentari op de biodiversiteit van waterwegen. Het is een erg complex en soms genuanceerd verhaal. Ik kwam erop uit toen ik vernam dat dit biocide gebruikt werd vlakbij bijenkasten van een bevriende imker. Van daaruit ben ik verder gaan zoeken.  

Heb je ook zicht op de impact van het gebruik van Foray ES? Deze biocide wordt in Vlaanderen gebruikt bij de bestrijding van de eikenprocessierups?  

Foray ES, zeg je? Daar zal ik mij in moeten verdiepen. Ik kijk uit naar januari.  

Vertel het verder