Pimpla op EPR nest
|

Wel 3 keer minder eikenprocessierupsen dankzij parasitaire sluipwespen en –vliegen

Uit eerste resultaten blijkt dat gemiddeld 67% van de rupsen gedood worden door sluipvliegen en sluipwespen. Een mooi resultaat voor het project, dat onderzoekt hoe men natuurlijke vijanden kan inschakelen om de rups onder controle te houden. 

Op meer dan 40 locaties in Vlaanderen en Nederland werden in de zomer van 2021 telkens 3 nesten van de rups verzameld en vervolgens een heel jaar lang uitgekweekt. Op die manier konden we ook de parasieten die pas de volgende lente uitvliegen monitoren. Het uitkweken gebeurde in een labo in het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) in Limburg

Uitkweekdozen met daarin EPR-nesten, vlinders en parasieten, in het labo van het Provinciaal Natuurcentrum in Genk

Tot 3 keer minder rupsen 

Uit de verzamelde nesten vlogen gemiddeld 36 eikenprocessievlinders. Naast deze vlinders, kwamen er uit elk nest gemiddeld 60 parasitaire vliegen en 2 sluipwespen tevoorschijn.
Als we ervan uitgaan dat 1 vlieg of wesp 1 rups parasiteert, zijn dat al snel 62 vlinders minder per nest. Van 97 naar 36 vlinders: dankzij de sluipwespen en –vliegen zullen we bijna 3 keer minder rupsen tellen volgend seizoen! 

Verder leerden we dat er grote verschillen zijn in parasiteringsgraad tussen de deelnemende provincies. Terwijl in Antwerpen, Limburg en Gelderland ongeveer 60% van de rupsen geparasiteerd werden, was dat in Noord-Brabant maar liefst 91%. Daarnaast bleken er in Noord-Brabant meer sluipwespen voor te komen dan in de andere provincies, maar maakten sluipwespen daar in het algemeen slechts 3% uit van het totaal aantal parasieten.  

Onze veldmedewerker in beschermende kledij tijdens het verzamelen van EPR-nesten

Bloemrijke of toch grasachtige bermen voor de sluipwespen en –vliegen? 

In het LIFE-project willen deze kennis gebruiken om tot een meer duurzame strategie te komen om de eikenprocessierups te beheren. Door uit te zoeken in welk soort vegetatie de sluipwespen en –vliegen het meest voorkomen en welk type bermen het meest gunstig zijn (bloemrijk, grasachtig, met of zonder struiken …), hopen we op termijn de eikenprocessierups onder controle te kunnen houden zonder het gebruik van pesticiden.

Vertel het verder