Voordracht Matthijs Schouten op Ambassadeursmeeting

Herbeluister de voordracht van Matthijs Schouten via onze Podcast.

In deze podcast neemt ecoloog en natuurfilosoof Matthijs Schouten de ambassadeurgemeenten van LIFE Eikenprocessierups mee op een trip langsheen theologie, filosofie en de geschiedenis van onze denkpatronen. Hij leert ons onze eigen grondhouding tegenover de natuur kennen en hoe die ons kan aanzetten om anders om te gaan met de eikenprocessierups.

Vertel het verder