Pimpla op EPR nest
| |

Eerste resultaten mezen- en bermenproef

Onze eerste data wijzen erop dat zowel mezen als sluipwespen en -vliegen mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen bij het inperken van hinder veroorzaakt door de eikenprocessierups.

In het voorbije jaar werden voor het LIFE-project 360 nestkasten opgehangen en 57 bermen gemonitord.

De eerste resultaten van de mezenproef zijn alvast veelbelovend: in 68% van de nestkasten die vorige herfst werden opgehangen vonden we nestmateriaal, in 46% ervan vonden we ook eieren en/of jongen. Een snelle berekening op basis van de gegevens voor de provincie Antwerpen, leert ons dat mezenjongen daar alleen al zo’n 450.000 rupsen en insecten verorberden in het kader van het project, waaronder vermoedelijk een groot aandeel eikenprocessierupsen.
Het hoeft dus niet te verbazen dat we de grootste en het grootste aantal nesten van eikenprocessierupsen telden op locaties waar geen nestkasten hingen. Nestkasten lijken dus alvast extremen te voorkomen. Dat staaft onze vermoedens dat de mees een efficiënte natuurlijke bestrijder is. We hopen dit in de komende jaren door uitgebreider onderzoek verder statistisch te kunnen onderbouwen.

Ook de bermenproef, waar we bermen inzaaien met zadenmengsels om sluipwespen en –vliegen aan te trekken en verschillende types bermen vergelijken, liep deze zomer verder. Per proeflocatie haalden we drie rupsennesten uit de bomen, met de hulp van een hoogtewerker en de nodige beschermende kledij. De mooie verzameling van meer dan 150 nesten wordt nu in het labo periodiek gecontroleerd op uitvliegende motten en parasieten. Zo leren we welke parasieten er in de nesten wonen en welk type bermbeheer het grootste aantal parasieten aantrekt. We hebben alvast verschillende parasieten aangetroffen, waaronder Pales processionea, Pimpla processionea en Carcelia iliaca. In de nesten die in de provincie Antwerpen verzameld werden, vonden we tot nu toe (er kunnen nog vlinders uitkomen) een gemiddelde parasiteringsgraad van maar liefst 70%, wat aantoont dat parasieten een groot potentieel hebben om uitbraken van eikenprocessierupsen in te perken. Daarnaast varieerde de parasiteringsgraad tussen bermen van 8% tot 97%. We hopen die variatie weldra te kunnen linken aan bepaalde bermtypes en/of bermbeheer, zodat we op termijn onze bermen zodanig kunnen beheren dat ze een grote hoeveelheid sluipwespen en -vliegen aantrekken.

Vertel het verder