Mezenproef

We zijn halfweg!
| |

We zijn halfweg!

Terugblik op onze midterm-conferentie, insectenkenners verzamelen in Kreta, een demomoment in Noord-Brabant, nieuws over het mezenonderzoek en een andere aanpak voor het bermenonderzoek.

Meer vogelsoorten en grotere mezen nesten dan vorig jaar
|

Meer vogelsoorten en grotere mezen nesten dan vorig jaar

Op alle proeflocaties voor mezen werden ook dit jaar tellingen en nestkastcontroles uitgevoerd. We vonden meer verschillende soorten terug in de kasten en ook de nesten waren groter dan vorig jaar. Naast heel wat kool- en pimpelmezen telden we dit jaar 11 nesten van de bonte vliegenvanger.