Mezenproef

Meer vogelsoorten en grotere mezen nesten dan vorig jaar
|

Meer vogelsoorten en grotere mezen nesten dan vorig jaar

Op alle proeflocaties voor mezen werden ook dit jaar tellingen en nestkastcontroles uitgevoerd. We vonden meer verschillende soorten terug in de kasten en ook de nesten waren groter dan vorig jaar. Naast heel wat kool- en pimpelmezen telden we dit jaar 11 nesten van de bonte vliegenvanger.