|

Mezenjongen in bijna de helft van de nestkasten

De eerste resultaten van de mezentelling in de lente van 2021 zijn veelbelovend

De eerste resultaten van de mezentelling in het voorjaar zijn intussen bekend.

In 68% van de nestkasten die in de herfst van 2020 werden opgehangen is er activiteit van mezen waargenomen (nestmateriaal aangetroffen) en in 46% ervan werden effectief eieren en/of jongen aangetroffen. Daarbij was er een kleine variatie tussen de verschillende provincies:

  • Antwerpen: 43,5%
  • Gelderland: 45,1%
  • Limburg (BE): 52%
  • Noord-Brabant: 43,8%

Er waren iets meer nesten van koolmezen (79) dan van pimpelmezen (63). Ook vonden we enkele speciale gasten in onze nestkasten: 4 nesten bonte vliegenvanger (waarvan 2 succesvol met jongen) en een nestje huismus (Gelderland).

Het aantal jongen in succesvolle nesten varieerde sterk, van 3 tot 11 jongen. Het grootste legsel (13 eieren) is jammer genoeg achtergelaten, met dode jongen tot gevolg. In totaal waren er 9 nesten met dode jongen.

Aangezien de nestkasten pas laat op het jaar werden opgehangen, verwachten we volgende lente nog een hogere bezettingsgraad. We zijn ook heel benieuwd of de aanwezigheid van mezenkasten een effect had op het aantal en de grootte van eikenprocessierupsnesten in de bomen. We hopen hierover snel de eerste resultaten te kunnen delen.

Vertel het verder